Yabancı Çalışma İzniTürkiye’de yaşayan yabancı uyruklu kişilerin çalışması için gerekli olan izindir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınır. Kaçak durumuna düşmemek, rahatça çalışabilmek için çalışma izni almak yasal bir zorunluluktur.

HSN Danışmanlık Yabancı Çalışma İzni Danışmanlık Örnek Belge

Çalışmaya başlamadan önce alınması gerekmekte olup bazı istisnai durumlarda çalışmaya başlandıktan sonra da alınabilir. (1 Ay süreyi geçmemek koşuluyla) Çalışma izni başvuruları yurtiçi ve yurtdışından yapılabilir.

Yurtiçi başvurusu için izin alınacak kişinin en az 6 aylık ikametgah izni olmalıdır. Yurtdışı başvurusu için ise kişi, ilk olarak ülkesindeki TC konsolosluğundan bazı belgeler aracılığıyla referans numarası almalıdır. Çalışma izni Türkiye’den çıkarılacaktır.

Yabancı çalışma izni için gerekli belgeler kişinin alacağı görev, unvan ve işyeri faaliyetine göre değişiklik göstermektedir.

Yabancı Uyruklu Bakıcı

Çocuk bakıcısı olarak sayılması için evde bakılacak olan kişinin 15 yaşından küçük olması gerekmektedir. Oturma izninin olup olmaması önemli bir detaydır. Oturma iznine sahip bir bakıcının çalışma iznini alması kolaylaşacaktır.

Yabancı Uyruklu Doktor

Özel sağlık kuruluşunda çalışacak uyruklu için öncelikli olarak Sağlık Bakanlığı’ndan izin belgesi istenmektedir. (Bağlı olunan il sağlık müdürlüğünden alınır) Ardından Türkçe dil sınavından en az B seviyesinde başarı sağlanmalı ve doktor diplomasının YÖK denkliği alınmalıdır.

Yabancı Uyruklu Öğretmen

Eğer Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel kurumlarda öğretmenlik yapılacak ise Yüksek Öğrenim Kurumu’ndan mesleki yeterlilik belgesi ve denklik belgesi alınmalıdır. Öğretmeni istihdam edecek kurumun ise ‘ruhsatname’ ve ‘kurum açma/öğretime başlama izni’ ne sahip olması gerekir.

Eğlence Sektöründe Çalışacak Yabancı Uyruklu Çalışan

Animatör, dansçı vb pozisyonlarda çalışmak isteyen kişileri kapsar. Bu çalışma izninin alınması için başvuru belgelerinin yanında işveren tarafından turizm işletme belgesi, iş sözleşmesi ve önceki yıla ait 40.000 TL’lik döviz bozdurma belgesinin sağlanması gerekmektedir. İş sözleşmesi 2 dilde hazırlanmış olmalıdır.

Havacılık Sektöründe Yabancı Uyruklu Çalışan

Pilot, hostes, havaalanı görevlisi vb. pozisyonlarda çalışmak isteyen yabancı uyruklu kişiler için alınan izinleri kapsar. Başvuru yapacak pilotların başvuru yaparken ülkelerinden almış oldukları pilotluk lisansını ibraz etmeleri şarttır.

Diğer Sektörler İçin Yabancı Uyruklu Çalışan

Bahsedilen kategorilerin dışında kalan ve doğrudan yabancı yatırım kapsamına girmeyen diğer çalışma izni talepleri bu grup altında değerlendirilir.

Her sektöre ait istenilen belgeler ve aşamalar değişmektedir. Sorularınız için bize ulaşabilir, detaylı bilgi alabilirsiniz.