Turizm Yatırım Belgesi



Turizm yatırımlarında yatırım aşamasında verilen belgedir. Tesisin tür ve sınıfına göre asgari nitelikleri yazılmalıdır. Amaç nitelikli turizm yatırımlarını arttırmak ve bölge ekonomilerine katkı sağlamaktır. Turizm yatırım belgesi genellikle yatırım teşvik belgesi almak için tercih edilir. Teşvik belgesi almak için turizm yatırım belgesi almak zorunludur. Kültür ve Turizm bakanlığına başvurulur.İstenilen evrakların eksiksiz olması şarttır. Başvuru incelendiği zaman uygun görüldüğü takdirde harç yazısı çıkar, harçlar yatırılır ve turizm yatırım belgesi alınır.HSN Danışmanlık Turizm Yatırım Belgesi Danışmanlık Örnek Belge

  • Gerekli evrakla
  • Başvuru Dilekçesi
  • Tesis Raporu
  • Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri
  • Ticaret Sicil Gazetesi
  • Mülkiyet Belgesi (Tapu yada Kira sözleşmesi)

Olumlu sonuç alınabilmesi için dosyanın profesyonel olarak hazırlanması büyük önem taşır.